شاخص بورس تهران در کف ۷۵ روزه+ نمودار – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصادنیوز این رقم  پایین‌ترین رقم از ۹ تیرماه سال جاری به شمار می‌رود. با توجه به آمار موجود می‌توان گفت که شاخص کل بورس تهران در کف مدت ۷۵ روز کاری قرار گرفته است.

سهام گروه‌های فولاد، فملی، تاپیکو، کگل، شپنا، شتران و شبندر بیشترین تاثیر را روی نوسانات امروز شاخص داشته‌اند.

نمودار شاخص

لینک منبع: شاخص بورس تهران در کف ۷۵ روزه+ نمودار – نیوز

https://www.news.ir/229471/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%81-%DB%B7%DB%B5-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1/

خبر اقتصادی