سه عدد نگران‌کننده در آمار رسمی ۱۰ روز اخیر بحران کرونا در ایران + نمودار – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصادنیوز آمار نشان می‌دهد، در ده‌روز آغازین پاییز آمار مبتلایان روزانه بیشتر شده است. در این رابطه در هفته دوم مهرماه روز ۱۰ مهر رکورد بیشترین مبتلای روزانه را که تا پیش از آن در اختیار اولین روز این ماه بود را شکست.

طبق آمار رسمی وزارت بهداشت، درنخستین روز پاییز ۳۷۱۲ نفر مبتلای جدیدروزانه، ثبت شد.  حال در فاصله ۹ روز پس از ثبت رکورد اول مهر، در دهم مهر شاهد ثبت رکوردی جدید در این زمینه با ابتلای ۳۸۲۵ نفر بودیم.

فوتی روزانه

از طرف دیگر بیشترین تعداد بیمار وخیم تا پیش از این در شانزدهم و هیجدهم مرداد که به ترتیب ۴۱۵۶ و ۴۱۴۸ نفر بود. در روز ۱۱ مهر ماه رکورد سومین روز در زمینه تعداد بیماران وخیم زده شد و به ۴۱۳۷ مورد رسید.

بیماران بدحال

متغیر نگران‌کننده دیگری که باید به آن توجه کرد، نسبت بهبودی به ابتلای روزانه بوده است این نسبت در میانه تابستان به ۸۷ درصد رسیده بود که با کاهش مداوم خود اکنون به ۸۳ درصد رسیده است.

با بررسی آمار چند روز اخیر به نظر می‌رسد که در هفته‌آینده ایران در ایام کرونا روزها سخت‌تری تجربه کند.

ابتلای روزانه

لینک منبع: سه عدد نگران‌کننده در آمار رسمی ۱۰ روز اخیر بحران کرونا در ایران + نمودار – نیوز

https://www.news.ir/211909/%D8%B3%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B1%DB%B0-%D8%B1%D9%88%D8%B2/

خبر اقتصادی