سهم بانک ها از خرید اوراق صفر شد – نیوزبازتاب خبر news.ir

روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد:در سیزدهمین مرحله از حراج اوراق دولتی تعداد چهار بانک سفارش‌های خود را در مجموع به ارزش ۱۰٫۲ هزار میلیارد ریال در سامانه‌های بازار بین‌بانکی ثبت کردند. وزارت امور اقتصادی و دارایی با فروش اوراق به این بانک‌ها موافقت نکرد.به نظر می رسد نرخ سود مورد انتظار بانک ها از نرخ مدنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی بیشتر بوده است.

 تنها سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در فرآیند خارج از حراج و از طریق بورس در حدود ۸٫۹ هزار میلیارد ریال اوراق «اراد۴۳» با نرخ بازده تا سررسید ۲۱ درصد، ۲٫۳ هزار میلیارد ریال اوراق «اراد۴۵» با نرخ بازده تا سررسید ۲۰ درصد و ۷٫۲ هزار میلیارد ریال اوراق «اراد۴۷» با نرخ بازده تا سررسید ۱۸٫۹ درصد در نرخ‌های کشف شده در حراج خریداری کردند. در مجموع، ۱۸٫۳ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولت در هفته جاری توسط سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی خریداری شد.بنابراین بانکها در حراج سیزدهم هیچ سهمی از خرید اوراق نداشتند،اتفاقی که در ۱۲ هفته گذشته رخ نداده بود.در مجموع سهم بانک ها از خرید اوراق در ۱۳ حراج گذشته ۶۴ درصد است.

 

لینک منبع: سهم بانک ها از خرید اوراق صفر شد – نیوز

https://www.news.ir/163697/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%AF/

خبر اقتصادی