سریال آقازاده کدام شخصیت های سیاسی را هدف گرفته است؟ + گمانه فرهیختگان – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصادنیوز، در گمانه زنی فرهیختگان هم به نام محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران که بخاطر قتل همسر دومش در زندان به سر می برد اشاره شده هم میترا استاد.

پای اکبر طبری هم به این گمانه زنی باز شده است.

photo_2020-08-03_23-20-20

لینک منبع: سریال آقازاده کدام شخصیت های سیاسی را هدف گرفته است؟ + گمانه فرهیختگان – نیوز

https://www.news.ir/136373/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%82%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%87/

خبر اقتصادی