زمان بازگشایی مدارس نقطه جدید جدال ترامپ و بایدن – نیوزبازتاب خبر news.ir

زمان بازگشایی مدارس نقطه جدید جدال ترامپ و بایدن

اقتصادنیوز: دموکرات‌ها در یک تبلیغ تلویزیونی جدید از تلاش‌های دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا برای بازگشایی مدارس در پاییز و بحبوحه شیوع گسترده کرونا انتقاد کردند.

لینک منبع: زمان بازگشایی مدارس نقطه جدید جدال ترامپ و بایدن – نیوز

https://www.news.ir/128218/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7/

خبر اقتصادی