زلزله ۴.۸ ریشتری هرمزگان را لرزاند – نیوزبازتاب خبر news.ir

کانون این زلزله در موقعیت ۲۸.۱۲ عرض شمالی و ۵۶.۸۷ طول شرقی ثبت شده است.

از خسارت  احتمالی این زمین لرزه گزارشی منتشر نشده است.

سرگز شهری در بخش احمدی شهرستان حاجی‌آباد استان هرمزگان ایران است.

لینک منبع: زلزله ۴.۸ ریشتری هرمزگان را لرزاند – نیوز

https://www.news.ir/139953/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%DB%B4-%DB%B8-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AF/

خبر اقتصادی