رکورد شکنی وام‌های بی بازگشت در پایان بهار – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصاد نیوز،این نرخ رشد بالاترین میزان حداقل در ۵ سال گذشته است.

بر اساس آمار بانک مرکزی حجم مطالبات غیر جاری بانک‌ها در پایان خرداد سال جاری حدود ۲۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است.این رقم در مقایسه با حجم مطالبات در پایان اسفند ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

مطالبات غیرجاری در سه سر فصل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول تقسیم بندی می شود و مرز این دسته بندی بازه زمانی است. مطالباتی که از تاریخ سررسید اصل و سود تسهیلات یا تاریخ قطع پرداخت اقساط بیش از دو ماه گذشته باشد ، ولی تاخیر در بازپرداخت آن، هنوز از ۶ ماه تجاوز نکرده است مطالبات سررسید گذشته شناخته می شود.

مطالبات معوق اما وام‌هایی است که بیش از ۶ ماه و کمتر از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید یا قطع پرداخت اقساط آن سپری شده‌ باشد.وامهایی هم که بیش از ۱۸ ماه از تاریخ بازپرداخت آن گذشته باشد در زمره مطالبات مشکوک‌الوصول دسته بندی می شود.

گزارش بانک مرکزی به صورت تفکیکی اعلام نکرده که کدام بخش از مطالبات غیرجاری افزایش یافته است اما در گذشته بانک ها تا زمانی که شش ماه از تاریخ بازپرداخت نمی گذشت مطالبات را وارد سر فصل غیر جاری نمی کردند.بنابراین بر پایه این گزاره بیشترین میزان انبساط احتمال دارد در سرفصل مطالبات معوق رخ داده باشد.اما در بهار سال جاری ویروس کرونا نیز شیوع داشته است.با توجه به بازه زمانی شیوع این ویروس احتمال دارد وامهایی که فهرست استهمال نبوده اند بخش سررسید گذشته وام های غیر جاری متاثر کرده باشند.

صدرنشین رشد مطالبات

از میان سه گروه بانکهای دولتی،تخصصی و غیر دولتی نرخ بیشترین رشد مطالبات معوق از آن بانکهای خصوصی است.نرخ رشد مطالبات در این بانکها در مقایسه با پایان سال قبل حدود ۲۱ درصد گزارش شده است.

حجم مطالبات غیرجاری در بانکهای غیر دولتی حدود ۱۴۷ هزار میلیارد تومان است که حدود ۶۸ درصد از رقم کل را تشکیل می دهد.

بعد از بانکهای خصوصی بیشترین رقم رشد مطالبات غیرجاری به بانکهای تخصصی تعلق دارد.رقم مطالبات غیر جاری در بانکهای تخصصی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با رقم پایان سال قبل ۱۸ درصد رشد نشان می دهد.

ردپای کرونا

یکی از دلایلی که می تواند رکورد شکنی نرخ رشد وامهای غیرجاری در پایان بهار سال جاری را توضیح دهد شیوع ویروس کرونا است.بر اثر شیوع این ویروس بسیاری از کسب و کار ها یا تعطیل شده اند یا به حالت نیمه فعال درآمده بوده اند.کارشناسان احتمال می دهند کرونا موجب شده این کسب و کارها نتوانند در مهلت مقرر اقدام به تسویه وامها کنند.البته با توجه به شیوع کرونا از نیمه اسفند پارسال این عامل به تنهایی توضیح دهنده رشد اتفاق افتاده نیست.رکود اقتصادی حاکم بر کسب و کار،نوسان قیمت ها و انحراف برخی وامها از مسیر اصلی می تواند از دیگر دلایل رکورد شکنی رشد وام های غیر جاری در پایان بهار نسبت به سال قبل باشد.

لینک منبع: رکورد شکنی وام‌های بی بازگشت در پایان بهار – نیوز

https://www.news.ir/126770/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86/

خبر اقتصادی