روحانی به من گفت بساطت را جمع کن وبرو! – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصانیوز او در پاسخ به این پرسش که آیا در آن جلسه‌ای که می‌خواستند درباره قطع‌نامه ۵۹۸ تصمیم‌گیری کنند، شما حضور داشتید؟ گفت: بله، در آن جلسه من پیش حاج‌حسن آقا دکتر روحانی نشسته بودم، احمدآقا -خدا رحمتشان کند- شروع کرد نامه امام را خواندن. وقتی به اینجا رسید که من قطع‌نامه و آتش‌بس را می‌پذیرم، حاج‌حسن آقای روحانی محکم در پهلوی من زد و گفت: «فلانی بساطت را جمع کن برو، تو به درد زمان جنگ می‌خوردی، به درد زمان صلح نمی‌خوری و همین هم شد».

 

لینک منبع: روحانی به من گفت بساطت را جمع کن وبرو! – نیوز

https://www.news.ir/206958/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D9%86-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%88/

خبر اقتصادی