روحانی به رئیس کل بانک مرکزی دستور داد – نیوزبازتاب خبر news.ir

روحانی به رئیس کل بانک مرکزی دستور داد

اقتصادنیوز: رئیس جمهور روش‌های متنوع بانک مرکزی در تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی را در خنثی‌سازی تحریم‌های غیرقانونی آمریکا موثر توصیف کرد و خواستار تداوم این اقدامات شد.

لینک منبع: روحانی به رئیس کل بانک مرکزی دستور داد – نیوز

https://www.news.ir/132290/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF/

خبر اقتصادی