روایت رهبر انقلاب از دلیل لغو دیدار با مدافعان سلامت – نیوزبازتاب خبر news.ir


اقتصاد نیوز :

رهبر انقلاب در سخنرانی تلویزیونی با مردم ایران از لغو دیدار خود با دست اندرکاران پویش کمک همدلانه و مدافعان سلامت باتوجه به تصمیم ستادملی کرونا گفتند.

لینک منبع: روایت رهبر انقلاب از دلیل لغو دیدار با مدافعان سلامت – نیوز

https://www.news.ir/131964/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%85/

خبر اقتصادی