رهن و اجاره آپارتمان در منطقه استاد معین چند؟ + جدول – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از میزان – برای رهن و اجاره آپارتمان در استاد معین با توجه به متراژ، امکانات و موقعیت دسترسی باید هزینه‌های متفاوتی پرداخت که در جدول زیر به برخی از آن‌ها اشاره شده است.

قیمت رهن و اجاره در منطقه استاد معین

لینک منبع: رهن و اجاره آپارتمان در منطقه استاد معین چند؟ + جدول – نیوز

https://www.news.ir/119515/%D8%B1%D9%87%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B9%DB%8C/

خبر اقتصادی