رهن و اجاره آپارتمان‌های تا۶۰ متر در تهران چند؟+جدول – نیوزبازتاب خبر news.ir

رهن و اجاره آپارتمان‌های تا60 متر در تهران چند؟+جدول

اقتصادنیوز: امسال هم مثل سال گذشته به دو علت، یکی استطاعت محدود پرداخت اجاره‌بها توسط مستاجر و دیگری پرتعداد بودن فایل واحدهای اجاری نقلی در بازار مسکن نسبت به دیگر گروه‌های متراژی در برخی از محله‌های مصرفی همچون مناطق ۷، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۵ بازار رهن و اجاره آپارتمان‌های نقلی نسبتا گرم‌تر از گروه‌های متراژی دیگر است.

لینک منبع: رهن و اجاره آپارتمان‌های تا۶۰ متر در تهران چند؟+جدول – نیوز

https://www.news.ir/132542/%D8%B1%D9%87%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%B6%DB%B0-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA/

خبر اقتصادی