رشد ۳۴٫۲ درصدی نقدینگی خرداد نسبت به خرداد ۹۸ / رشد ۲ برابری پول نسبت به شبه‌پول در خرداد ۹۹ + جدول – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس، براساس آمار متغیرهای پولی و بانکی در خرداد ماه ۹۹ رشد نقدینگی و پایه پولی در پایان بهار امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش بیشتری داشته است.

رشد نقدینگی در پایان خرداد ماه با ۷٫۵ درصد افزایش نسبت به اسفند ماه ۹۸ و ۳۴٫۲ درصد رشد نسبت به خرداد ماه ۹۸ به ۲ هزار و ۶۵۷ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان رسیده است.

از این میزان سهم شبه پول ۲ هزار و ۱۵۵ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان و سهم شبه‌پول ۵۰۲ هزار و ۵۰ میلیارد تومان پول بوده است. در یک سال منتهی به خرداد ماه ۹۹، شبه پول ۲۹٫۱ درصد و پول ۶۱٫۵ درصد رشد داشته است.

اسکناس و مسکوک در دست اشخاص معادل ۵۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است که در سه ماهه اول امسال ۵٫۵ درصد کاهش و در یک سال منتهی به خرداد ۹۹ به میزان ۱۵٫۱ درصد افزایش یافته است.

علت رشد شدید و کم‌نظیر حجم پول در یک سال منتهی به خرداد ماه امسال افزایش بی‌سابقه سپرده‌های دیداری است، به‌طوری که رشد سپرده دیداری در ۱۲ ماه منتهی به خرداد ماه سال جاری ۷۰٫۴ درصد بوده است.

سپرده جاری که از اجزای سپرده دیداری محسوب می‌شود، در این دوره ۱۲ ماهه ۷۵٫۵ درصد و در سه ماهه اول امسال ۲۴٫۸ درصد رشد کرده است. همچنین خالص چک‌ها هم ۱۳۴٫۹ درصد رشد کرده است.

در مجموع حجم سپرده‌های دیداری از رقم ۲۶۰ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان به ۴۴۴ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان رسیده است که از این میزان ۳۹۷ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان سپرده جاری، ۹۷۵۰ میلیارد تومان خالص چک‌ها و ۳۷ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان را سایر تشکیل می‌دهد.

حجم پایه پولی در پایان خرداد ماه به ۳۸۳ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۸٫۶ درصد و در ۱۲ ماه منتهی به خرداد ماه امسال ۳۹٫۶ درصد رشد داشته است.

به گزارش فارس، در هفته‌های اخیر کامران ندری و تیمور رحمانی دو اقتصاددان کشور با اشاره به رشد شدید و عجیب شاخص‌های بورس، این رشدها را عاملی برای افزایش بیشتر رشد نقدینگی و تبدیل شبه پول و به پول عنوان کردند.

ارقامی که در گزارش بانک مرکزی برای سپرده‌های دیداری و غیردیداری و حجم پول و شبه‌پول درج شده است، به‌روشنی این گزاره را تایید می‌کند.

عنوانسال ۱۳۹۹میزان رشد در ۱۲ ماه منتهی به خرداد ۹۹میزان رشد در ۳ ماهه اول ۹۹
نقدینگی۲،۶۵۷،۱۷۰۳۴٫۲۷٫۵
پایه پولی۳۸۳،۳۵۰۳۹٫۶۸٫۶
شبه‌پول۲،۱۵۵،۱۲۰۲۹٫۱۵٫۴
پول۵۰۲،۰۵۰۶۱٫۵۱۷٫۵
اسکناس و مسکوک در دست اشخاص۵۷،۸۰۰۱۵٫۱۵٫۵-
کل سپرده‌های بخش غیردولتی۲،۵۹۹،۳۷۰۳۴٫۷۷٫۸
سپرده‌دیداری۴۴۴،۲۵۰۷۰٫۴۲۱٫۳
سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار۱،۹۵۳،۶۶۰۲۷٫۷۵٫۲
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت۷۵۵،۵۶۰۲۳٫۹۶٫۷
سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت۱،۱۹۸،۱۰۰۳۰٫۲۴٫۳

 

 

لینک منبع: رشد ۳۴٫۲ درصدی نقدینگی خرداد نسبت به خرداد ۹۸ / رشد ۲ برابری پول نسبت به شبه‌پول در خرداد ۹۹ + جدول – نیوز

https://www.news.ir/126403/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B3%DB%B4%D9%AB%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1/

خبر اقتصادی