رد فعال شدن مکانیسم ماشه – نیوزبازتاب خبر news.ir

رییس شورای اروپایی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به رغم ادعاهای آمریکا درباره فعال شدن مکانیسم ماشه، گفت تردید نیست که لغو تحریم‌ها براساس آنچه در برجام توافق شده، همچنان ادامه دارد.

لینک منبع: رد فعال شدن مکانیسم ماشه – نیوز

https://www.news.ir/202124/%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%87/

خبر اقتصادی