ردپای ترامپ، بوش و اوباما در توئیتر مشاور روحانی – نیوز



بازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصادنیوز، حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهور در توئیتی با هشتگ جمهوری اسلامی ایران نوشت: کارترها، ریگان‌ها، کلینتون‌ها، بوش‌ها، اوباماها، ترامپ‌ها و بایدن‌ها می‌آیند و می‌روند اما این جمهوری اسلامی ایران است که می‌ماند.

توئیت اشنا

لینک منبع: ردپای ترامپ، بوش و اوباما در توئیتر مشاور روحانی – نیوز

https://www.news.ir/130994/%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4-%D9%88-%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7/

خبر اقتصادی