رای گیری سرنوشت ساز برای تحریم های ایران – نیوزبازتاب خبر news.ir

رای گیری سرنوشت ساز برای تحریم های ایران

آخرین تلاش آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی؟

اقتصاد نیوز: دولت آمریکا به دنبال آن است هفته آینده در رای گیری تحریم های تسلیحاتی علیه ایران را تمدید کند.آمریکا تهدید کرده اگر به خواسته اش نرسد بند ماشه را فعال می کند.

لینک منبع: رای گیری سرنوشت ساز برای تحریم های ایران – نیوز

https://www.news.ir/138939/%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7/

خبر اقتصادی