راه رشد اقتصادی از نظر قالیباف – نیوزبازتاب خبر news.ir

وی در این توئیت نوشته است: 

«در دیدار با الکاظمی تأکید کردم ترور جنایتکارانۀ سردار شهید سلیمانی، قهرمان بین المللی مبارزه با تروریسم، لکۀ ننگی همیشگی بر چهرۀ دولتمردان کاخ سفید و نقض گستاخانۀ حاکمیت عراق است. 

ثبات سیاسی و رشد اقتصادی پایدار، بی‌شک درگروی اخراج جنایتکاران کت‌‌وشلواری آمریکا از منطقه است».

لینک منبع: راه رشد اقتصادی از نظر قالیباف – نیوز

https://www.news.ir/122704/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81/

خبر اقتصادی