رئیس جدید گروه اقدام ایران کیست؟+ کارنامه – نیوزبازتاب خبر news.ir

رئیس جدید گروه اقدام ایران کیست؟+ کارنامه

اقتصادنیوز: دولت آمریکا به جای تغییر سیاست‌هایش در قبال ایران، اقدام به تغییرات ظاهری کرده و «الیوت آبرامز» را به عنوان جانشین «برایان هوک» مسؤول گروه اقدام (علیه) ایران در وزارت خارجه ایالات متحده منصوب کرد.

لینک منبع: رئیس جدید گروه اقدام ایران کیست؟+ کارنامه – نیوز

https://www.news.ir/140949/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7/

خبر اقتصادی