دومین سوپرایز شهردار تهران برای خبرنگاران – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصادنیوز ،شهردار تهران امروز در آستانه روز خبرنگار با برخی از خبرنگاران شهری از طریق واتساپ تماس تصویری گرفت و روزخبرنگار را به آنها تبریک گفت . 

او  سال گذشته هم به صورت سر زده به تحریریه برخی از روزنامه ها رفته و روز خبرنگار را به اعضای تحریریه تبریک گفته بود . 

 

 

c80f4cf3-c63a-4cf8-8db9-cfbb302e98b6

18d47d15-4298-4e8a-8d2c-481465f4a679

لینک منبع: دومین سوپرایز شهردار تهران برای خبرنگاران – نیوز

https://www.news.ir/137267/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF/

خبر اقتصادی