دوازدهمین سخنگوی وزارت امورخارجه چه کسی است – نیوزبازتاب خبر news.ir

دوازدهمین سخنگوی وزارت امورخارجه چه کسی است

اقتصادنیوز :‌ شنیده‌های فارس حاکی از آن است که «سعید خطیب‌زاده» معاون دفتر مطالعات وزارت امور خارجه قرار است به جای سید عباس موسوی عهده‌دار سخنگویی و ریاست مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امورخارجه شود.

لینک منبع: دوازدهمین سخنگوی وزارت امورخارجه چه کسی است – نیوز

https://www.news.ir/133359/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%86%D9%87-%DA%A9/

خبر اقتصادی