در نشست مسئولان وزارت اقتصاد با معامله‌گران حرفه‌ای بازار سهام چه گذشت؟ – نیوزبازتاب خبر news.ir

در نشست مسئولان وزارت اقتصاد با معامله‌گران حرفه‌ای بازار سهام چه گذشت؟

اقتصادنیوز: شنیده ها حکایت از آن دارد برخی مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی با معامله گران حرفه‌ای که در فضای مجازی فعال هستند نشست‌هایی برگزار کرده‌اند که خروجی آن راه‌اندازی کمپین فشار حداکثری برای حمایت‌های پولی از بازار سهام است.

لینک منبع: در نشست مسئولان وزارت اقتصاد با معامله‌گران حرفه‌ای بازار سهام چه گذشت؟ – نیوز

https://www.news.ir/211822/%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87/

خبر اقتصادی