در سازمان ملل مطرح شد؛ ایران متهم شد – نیوزبازتاب خبر news.ir

در سازمان ملل مطرح شد؛ ایران متهم شد

اقتصادنیوز: نماینده آمریکا در سازمان ملل در نشست شورای امنیت درباره فلسطین ایران را به نقض قوانین بین‌المللی متهم کرد و مدعی شد همکاری میان امارات و اسرائیل به نفع کل منطقه است.

لینک منبع: در سازمان ملل مطرح شد؛ ایران متهم شد – نیوز

https://www.news.ir/162523/%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D8%AF%D8%9B-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%AF/

خبر اقتصادی