درخواست توئیتری حسام الدین آشنا بعد از مناظره جنجالی ترامپ و بایدن – نیوزبازتاب خبر news.ir

درخواست توئیتری حسام الدین آشنا بعد از مناظره جنجالی ترامپ و بایدن


اقتصاد نیوز :

مشاور رئیس جمهوری با اشاره به رقابت‌های انتخاباتی در آمریکا تاکید کرد: اجازه ندهیم غلبه گفتمان ایران هراسی موجب شود که میزان دشمنی با ایران محور رقابت در حوزه سیاست خارجی شود.

لینک منبع: درخواست توئیتری حسام الدین آشنا بعد از مناظره جنجالی ترامپ و بایدن – نیوز

https://www.news.ir/209760/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2/

خبر اقتصادی