داروهای کرونا را جدی نگیرید – نیوزبازتاب خبر news.ir

اقتصادنیوز: دکتر طبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری گفت: هر روز چندین خبر درباره کشف داروی کرونا منتشر می شود، اما هیچ یک از آنها درمان کننده قطعی نیستند. جزئیات را در ویدئوی زیر ببینید.

لینک منبع: داروهای کرونا را جدی نگیرید – نیوز

https://www.news.ir/124922/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AF/

خبر اقتصادی