خودکفایی ۷۰درصدی کرمان موتور در تولید خودروهای جک – نیوز



بازتاب خبر news.ir

خودکفایی 70درصدی کرمان موتور در تولید خودروهای جک

از سال ۱۳۹۶ شرکت کرمان موتور نسبت به خودکفایی قطعات و مجموعه های خودروهای تولیدی رویکرد جدیدی را اخذ نموده که نتیجه آن خودکفایی از ۳۳ تا ۴۲ درصد در خودروهای جک شده است. این رقم تا سال ۱۴۰۰ به ۷۰ درصد ساخت داخل با تولید قطعات بدنه خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار ایلنا، از آغازین روزهای افتتاح  شرکت کرمان موتور چند هدف به طور خاص در رئوس برنامه های این شرکت بوده است. ایجاد اشتغال، کاهش ارزبری و بومی سازی تکنولوژی از سرفصل‌های اصلی برنامه های هرساله این مجموعه بوده است. 

از سال ۱۳۹۶ شرکت کرمان موتور نسبت به خودکفایی قطعات و مجموعه های خودروهای تولیدی رویکرد جدیدی را اخذ نموده که نتیجه آن خودکفایی از  ۳۳ تا ۴۲ درصد در خودروهای جک شده است. این رقم تا سال ۱۴۰۰ به ۷۰ درصد ساخت داخل با تولید قطعات بدنه خواهد رسید. هدف بعدی خودکفایی قطعات موتوری و محوری خودرو با چشم انداز داخلی سازی موتور تا سال ۱۴۰۱ است. 

آنچه در پیش رو است و در بخش تحقیق و توسعه شرکت کرمان موتور محقق خواهد شد فعالیت در ساخت و تولید پیشرانه های برقی و سیستم های مرتبط با آن با رویکرد حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی هوا می باشد.

تمامی این فعالیت ها در جهت رسیدن به امکان داخلی سازی با استفاده از حداکثر توانایی کشور در تولید قطعات، استفاده از نیروی کار محلی و بومی سازی تکنولوژی است و شرکت طراحی مهندسی قطعات کرمان خودرو (کادک)، به عنوان بازوی اجرایی صنایع خودروسازی کرمان این مجموعه را همواره همراهی کرده است.

 

لینک منبع: خودکفایی ۷۰درصدی کرمان موتور در تولید خودروهای جک – نیوز

https://www.news.ir/250549/%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B7%DB%B0%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF/

خبر اقتصادی