خبر ویژه رئیس سازمان برنامه و بودجه برای کادر درمان – نیوزبازتاب خبر news.ir

خبر ویژه رئیس سازمان برنامه و بودجه برای کادر درمان

اقتصادنیوز: رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در گفت‌ وگوی اینستاگرامی مستقیم با کادر درمان ضمن اعلام استخدام ۱۰ هزار نفر از پرسنل شرکتی و قراردادی کادر درمان در وزارت بهداشت، گفت: انشالله کارانه معوق درمان نیز تا ماه آینده پرداخت خواهد شد و همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور متعهد شد که از مهرماه ماهانه فوق العاده ویژه کرونا را نیز به وزارت بهداشت بپردازد.

لینک منبع: خبر ویژه رئیس سازمان برنامه و بودجه برای کادر درمان – نیوز

https://www.news.ir/136220/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7/

خبر اقتصادی