خبر بد برای خریداران سکه از بانک مرکزی – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصادنیوز ،بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور ،کلیه خریداران سکه از بانک مرکزی در سال گذشته از دستور العمل مالیات مقطوع عملکرد سال ۹۸ مستثنی هستند .

در دستور العمل مالیات مقطوع سال ۹۸ برای صاحبان مشاغل با سطوح مختلف درآمدی افزایش مالیات ۴ ، ۸ و ۱۲ درصدی در نظرگرفته شده بود .

اما این درصد ها به  مودیانی که از بانک مرکزی سکه خریدند تعلق نمی گیرد .

 

لینک منبع: خبر بد برای خریداران سکه از بانک مرکزی – نیوز

https://www.news.ir/133761/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C/

خبر اقتصادی