حال نقدینگی بانک‌ها خوب است – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصادنیوز  پیرو اطلاعیه روز دوشنبه ۲۴ شهریورماه ۱۳۹۹ روابط عمومی بانک مرکزی در عملیات بازار باز، این بانک در مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی هیچ سفارش فروش اوراق بدهی دولتی از طرف بانک‌ها دریافت نکرده است.بانک مرکزی نتیجه گرفته است عدم ارسال سفارش فروش اوراق بدهی دولتی توسط بانک‌ها نشان‌دهنده کفایت میزان نقدینگی در بازار بین‌بانکی است.در واقع بانک های به دلیل مازاد منابع حاضر به تنزیل اوراق خود نزد بانک مرکزی نیستند.البته تحلیل گران تاکید دارند: این مازاد منابع می تواند بواسطه رشد نقدینگی در دوره های اخیر باشد  که جذب نظام بانکی شده است.

 

مدیریت نقدینگی با اوراق دولتی

بانک مرکزی در جهت مدیریت نقدینگی مورد نیاز در بازار بین بانکی ( با واحد ریال)، به صورت هفتگی عملیات بازار باز را انجام می دهد. در بازاز باز بانک مرکزی به خرید و فروش اوراق بدهی دولتی با بانک‌ها می پردازد. بانک‌ها از این جهت می‌توانند نقدینگی خود را از طریق فروش اوراق بدهی دولتی به بانک مرکزی افزایش دهند. با شروع حراج هفتگی اوراق بدهی دولتی از خرداد ماه این بازار رونق بیشتری گرفته‌است اما طی اطلاعیه بانک مرکزی در هفته جاری بانک‌ها هیچ سفارشی برای اوراق بدهی دولتی به بانک مرکزی نداده‌اند. این بدان معنی است که بانک‌ها در این هفته از لحاظ نقدینگی در وضعیت خوبی قرار دارند.

اوراق دولتی

در ادامه موضع بانک مرکزی (خرید یا فروش اوراق بدهی دولتی) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌ بانکی اعلام خواهد شد. پس از انتشار اطلاعیه مزبور بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال‌ سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند.

 

 

 

 

 

لینک منبع: حال نقدینگی بانک‌ها خوب است – نیوز

https://www.news.ir/191007/%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/

خبر اقتصادی