جنجال ادامه‌دار بر سر سوابق اجرایی بذرپاش /توئیتخطاب به بسیج دانشجویی؛از سال ۷۹ تا نیمه ۸۲ افتخار همکاری با شهید مصطفی احمدی روشن را داشتم – نیوزبازتاب خبر news.ir

جنجال ادامه‌دار بر سر سوابق اجرایی بذرپاش /توئیتخطاب به بسیج دانشجویی؛از سال ۷۹ تا نیمه ۸۲ افتخار همکاری با شهید مصطفی احمدی روشن را داشتم

اقتصادنیوز: رییس جدید دیوان محاسبات کشور با اشاره به برخی ابهامات ایجاد شده در زمینه سوابق اجرایی خود به گفت: «هیچ‌یک از فعالیت‌های تشکیلاتی‌ام را به عنوان سابقه‌ی کاری به مجلس ارائه نداده‌ام.»

لینک منبع: جنجال ادامه‌دار بر سر سوابق اجرایی بذرپاش /توئیتخطاب به بسیج دانشجویی؛از سال ۷۹ تا نیمه ۸۲ افتخار همکاری با شهید مصطفی احمدی روشن را داشتم – نیوز

https://www.news.ir/122942/%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B0/

خبر اقتصادی