جزئیات آزادسازی ۳۰٪ دوم سهام عدالت – نیوزبازتاب خبر news.ir

جزئیات آزادسازی ۳۰٪ دوم سهام عدالت

اقتصادنیوز: فاز دوم آزاد سازی ‎سهام عدالت از فردا، عید سعید غدیر خم، آغاز می‌شود. بر این اساس مالکین سهام عدالت می‌توانند علاوه بر ۳۰ درصد مرحله اول، ۳۰ درصد دیگر از سهام عدالت خود را واگذار کنند.

لینک منبع: جزئیات آزادسازی ۳۰٪ دوم سهام عدالت – نیوز

https://www.news.ir/140842/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B3%DB%B0%D9%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA/

خبر اقتصادی