جزئیاتی از تغییرات در برنامه ETF های دولت – نیوزبازتاب خبر news.ir

جزئیاتی از تغییرات در برنامه ETF های دولت

اقتصادنیوز: به نظر می رسد دولت تصمیم دارد تغییراتی را در برنامه ETF های خود هم نظر محتوا و هم از نظر تقدم و تاخر اعمال کند؛ به طوریکه پالایشگاه های تبریز و بندرعباس به صندوق پالایشی ها اضافه شدند. همچنین دارا دوم که قرار بود فلزی و خودرویی باشد، به پالایشی تغییر کرد.

لینک منبع: جزئیاتی از تغییرات در برنامه ETF های دولت – نیوز

https://www.news.ir/121167/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-etf-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA/

خبر اقتصادی