جریمه امارات برای پرواز در بخشی از آسمان ایران – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، این پرواز حامل کد جت بلو ایرویز بود و به همین دلیل مشمول مقررات هواپیمایی آمریکا قرار گرفت.

سازمان هواپیمایی آمریکا اعلام کرد: شرکت امارات در ژوییه سال ۲۰۱۹ به مدت ۱۹ روز در بخشهایی از فضای هوایی ایران پرواز کرده بود که پرواز از فراز آنها به دلیل پاره نگرانیها از سوی آمریکا ممنوع شده بود.

بر اساس گزارش رویترز، امارات به وزارت حمل و نقل آمریکا اعلام کرد: این اتفاق نتیجه سهل انگاری در نظارت بوده اما برای حل و فصل این موضوع توافق کرد.

لینک منبع: جریمه امارات برای پرواز در بخشی از آسمان ایران – نیوز

https://www.news.ir/211107/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7/

خبر اقتصادی