توییت موهن یک نماینده اصولگرا علیه رئیس جمهور+عکس – نیوزبازتاب خبر news.ir

اقتصادنیوز: احمد امیرآبادی فراهانی در واکنش به اظهارات رئیس جمهور در خصوص منشاء ویروس کرونا در ایران مدعی شد: این بار قم هراسی از سوی رئیس دولت کلید خورد.

لینک منبع: توییت موهن یک نماینده اصولگرا علیه رئیس جمهور+عکس – نیوز

https://www.news.ir/118597/%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%87%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C/

خبر اقتصادی