توضیح رئیس دفتر رئیس جمهور درباره امضای سند همکاری درازمدت با چین، روسیه و عراق – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا: در توییت «محمود واعظی» آمده است: امضای سندهای جامع همکاری درازمدت با چین، روسیه، عراق و دیگر همسایگان‌مان، با نگاهی راهبردی، گامی بلند در راستای تقویت اعتماد متقابل و دوستی دیرینه و تاریخی ملت‌ها، تامین منافع مشترک و شکل‌دهی به معادلات جدید منطقه‌ای و بین‌المللی می‌باشد.

 

لینک منبع: توضیح رئیس دفتر رئیس جمهور درباره امضای سند همکاری درازمدت با چین، روسیه و عراق – نیوز

https://www.news.ir/123649/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7/

خبر اقتصادی