توضیحات مقام قضایی درباره خبر عرضه گوشت سگ در رستوران‌های یکی از شهرهای کرمان – نیوزبازتاب خبر news.ir

توضیحات مقام قضایی درباره خبر عرضه گوشت سگ در رستوران‌های یکی از شهرهای کرمان

اقتصادنیوز: رییس حوزه قضایی ماهان از تشکیل پرونده قضایی برای سازندگان و انتشار دهندگان کلیپی مبنی بر حمل تعدادی لاشه سگ در کامیونت برای استفاده از آن‌ها در رستوران‌های شهر ماهان خبرداد.

لینک منبع: توضیحات مقام قضایی درباره خبر عرضه گوشت سگ در رستوران‌های یکی از شهرهای کرمان – نیوز

https://www.news.ir/125376/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B4/

خبر اقتصادی