توئیت پر سروصدای حسام الدین آشنا درباره مزرعه موشکی – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصادنیوز، حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهور در توئیتی نوشت: «آن مزرعه غرورآفرین با هزینه همین ملت، به‌وسیله صنایع دفاعی و با تامین مالی همین دولت در ایام عسرت و به دست سپاهیان اقتدار آفرین فراهم شده‌ است.  مزرعه موشکی  وحدت آفرین را با گاوآهن تفرقه و توهین و تهمت شخم نزنید.»

توئیت آشنا

 

لینک منبع: توئیت پر سروصدای حسام الدین آشنا درباره مزرعه موشکی – نیوز

https://www.news.ir/131780/%D8%AA%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1/

خبر اقتصادی