تعرفه مجدد ترامپ بر واردات آلومینیوم از کانادا – نیوزبازتاب خبر news.ir

آمریکا پیش از توافق تجارت آزاد با کانادا در سال ۲۰۱۸ با استناد به نگرانی‌های مربوط به امنیت ملی، بر فولاد و آلومینیوم وارداتی از کانادا تعرفه وضع کرد. 

با این وجود ترامپ روز پنجشنبه (به وقت محلی) در اوهایو گفت: من به این نتیجه رسیدم که توافق صورت گرفته با کانادا، ابزار مؤثری برای رفع آسیب‌های تهدیدات امنیت ملی آمریکا از واردات آلومینیوم از کانادا نیست. بنابراین تشخیص دادام که اعمال مجدد ۱۰ درصد تعرفه بر واردات محصولات آلومینیومی از کانادا ضروری و مناسب است. 

اعمال تعرفه‌های جدید از ۱۶ آگوست (۲۶ مرداد) قابل اجرا است. 

کانادا در چهار ماه اول سال ۲۰۲۰ سه چهارم از واردات آلومینیوم آمریکا را تامین کرد. 

لینک منبع: تعرفه مجدد ترامپ بر واردات آلومینیوم از کانادا – نیوز

https://www.news.ir/139949/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%A7/

خبر اقتصادی