تصویر پهپاد ارتش ایران با توانایی شلیک بمب هوشمند ۵۰۰ پندی – نیوزبازتاب خبر news.ir

اقتصادنیوز:جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش می گوید:امروز سیستم‌های پیشرفته‌ای در حوزه هدایت و کنترل و همچنین لینک‌های ارتباطی کمان۱۲ به‌کار گرفته‌ایم که این لینک از پرش‌های فرکانسی خیلی بالایی بهره می‌برد و قابلیت حمل محموله‌های شناسایی جنگالی و مهمات را دارد.

لینک منبع: تصویر پهپاد ارتش ایران با توانایی شلیک بمب هوشمند ۵۰۰ پندی – نیوز

https://www.news.ir/124606/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D9%84%DB%8C%DA%A9/

خبر اقتصادی