تصویری از مقام‌معظم رهبری در کنار سامانه مجهز به موشک‌های FIRE & FOREGET – نیوزبازتاب خبر news.ir

اقتصادنیوز: سامانه سوم خرداد یک سامانه و در واقع یک بسته کامل پدافند موشکی است. چرا که تمام امور مربوط به رصد، رهگیری و دستور به انهدام، از روی همین سامانه انجام می شود.

لینک منبع: تصویری از مقام‌معظم رهبری در کنار سامانه مجهز به موشک‌های FIRE & FOREGET – نیوز

https://www.news.ir/122775/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85/

خبر اقتصادی