تصاویر| طبیعت خارق‌العاده «سرزمین کاج‌ها» – نیوزبازتاب خبر news.ir

اگرچه مِین بزرگترین ایالت در حوزه نیوانگلند است، اما هنوز هم نسبتاً کوچک است – از نظر وسعت۳۹مین ایالت محسوب می‌شود.. ایالت مین با تراکم جمعیت کم -تقریباً در حدود ۱٫۳ میلیون نفر که اغلب در نزدیکی سواحل جنوبی زندگی می‌کنند، جمعیت این ایالت است. طبیعت سرزمین کاج‌ها از فضاهای جنگلی تا خط ساحلی صخره‌ای متنوع است.، در اینجا چند نگاه اجمالی به چشم انداز ماین و برخی از حیات وحش و افرادی که آن را خانه می نامند ، آورده شده است. در ادامه برخی از مناظر دیدنی مِین، گونه‌های حیات وحش و مردمانی که این ایالت را خانه خود می‌دانند آمده است.

لینک منبع: تصاویر| طبیعت خارق‌العاده «سرزمین کاج‌ها» – نیوز

https://www.news.ir/191233/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%82%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%AC/

خبر اقتصادی