تصاویری که تحمل کرونا را راحت تر خواهد کرد /حتما ببینید – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، نامش در ابتدا قشنگ بود. ظاهرش هم چندان بد نبود اما در این چند ماه به اندازه ای مردم جهان را آزار داد که حتی نگاه ظریف و زیبایی شناسانه هنر هم نتوانست چیزی بیش از وحشت و زشتی از آن ترسیم کند.

لینک منبع: تصاویری که تحمل کرونا را راحت تر خواهد کرد /حتما ببینید – نیوز

https://www.news.ir/135134/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%A9/

خبر اقتصادی