تسویه کامل مطالبات گندم‌کاران/ خرید تضمینی بیش از ۸.۲ میلیون تن گندم در نیمه اول سال ۹۹ – نیوز



بازتاب خبر news.ir

شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد: مطالبات گندم‌کاران در نیمه اول سال ۹۹ به طور کامل تسویه شده است.

به گزارش ایلنا از وزارت صمت، بنابر گزارش این شرکت امسال برای خرید تضمینی گندم از کشاورزان بیش از ۲۰ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت شد.

مقدار خرید تضمینی گندم در سال جاری ۸ میلیون و ۲۲۵ هزار تن بوده و ارزش این مقدار گندم بیش از ۲۰ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان است که تمام مطالبات گندم‌کاران تسویه شده است.

خرید تضمینی گندم در سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد حدود ۷ درصدی داشت.

طبق گزارش شرکت بازرگانی دولتی ایران استان خوزستان با خرید یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن، فارس با خرید بیش از ۹۱۱ هزار تن و گلستان با خرید بیش از ۸۲۰ هزار تن صدرنشین استان‌های کشور در خرید تضمینی گندم هستند.

همچنین خرید تضمینی دانه‌ی روغنی کلزا نیز در سال ۹۹ به ۲۶۴ هزار تن رسید که ۱۰۰ درصد پول آن به کلزاکاران پرداخت شد و خرید دانه‌ی روغنی گلرنگ و آفتابگردان تاکنون به ۴۴۷ تن رسیده و تمامی پول آن به کشاورزان پرداخت شده است.

لینک منبع: تسویه کامل مطالبات گندم‌کاران/ خرید تضمینی بیش از ۸.۲ میلیون تن گندم در نیمه اول سال ۹۹ – نیوز

https://www.news.ir/250990/%D8%AA%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA/

خبر اقتصادی