ترامپ نظر سنجی‌های انتخاباتی را جعلی خواند – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصاد نیوز: رئیس جمهور آمریکا در توئیتی نوشت: کارزار انتخاباتی ترامپ بنا به گفته بسیاری، نسبت به هر کارزار دیگری در تاریخ کشور بزرگ ما حتی بیش از ۲۰۱۶، هوادارانی مشتاق دارد. بایدن هیچ چیزی ندارد! اکثریت خاموش در سوم نوامبر سخن خواهند گفت!!! نظرسنجی‌های سرکوبگر جعلی و رسانه‌های جعلی، جناح چپ رادیکال را نجات نخواهند داد.

ترامپ در حالی نظرسنجی‌های انتخاباتی که از مراکز علمی و تحقیقاتی و همچنین رسانه‌های این کشور انجام می‌شود را جعلی دانست که فاکس نیوز ارگان وفادار وی به تازگی یک نظرسنجی از مناطق رقابتی آمریکا منتشر کرد که نشان می‌داد بایدن با حدود ۸ درصد اختلاف، از ترامپ پیش است.

 

لینک منبع: ترامپ نظر سنجی‌های انتخاباتی را جعلی خواند – نیوز

https://www.news.ir/126802/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C/

خبر اقتصادی