ترامپ در این بیمارستان بستری شده است+عکس‌ها – نیوزبازتاب خبر news.ir

محل اقامت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در بیمارستان را ببینید.

.rating-news clearbox {display: none;}

نوشته ترامپ در این بیمارستان بستری شده است+عکس‌ها اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: ترامپ در این بیمارستان بستری شده است+عکس‌ها – نیوز

https://www.news.ir/213142/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%DA%A9/

خبر اقتصادی