تحلیل تکنیکال قیمت طلا/آینده طلا چه خواهد بود؟ – نیوزبازتاب خبر news.ir

تحلیل تکنیکال قیمت طلا/آینده طلا چه خواهد بود؟

اقتصادنیوز: ​قیمت طلا در روز های گذشته شاهد موانع بسیار زیادی سر راه رشد خود بود که باعث نوسانات بسیار در قیمت طلا شدند. اما با شروع امروز قیمت طلا دوباره شروع به رشد کرد.

لینک منبع: تحلیل تکنیکال قیمت طلا/آینده طلا چه خواهد بود؟ – نیوز

https://www.news.ir/121453/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7/

خبر اقتصادی