تحریم تجارت ۲۲ فلز با ایران – نیوزبازتاب خبر news.ir

مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در توئیتی عنوان کرد:تحریم فلزات علیه ایران گسترده تر شده است.به گفته او،آمریکا ۲۲ فلز دیگر را به فهرست تحریم های خود علیه ایران اضافه کرده است.توئیت این مقام آمریکایی نشان می دهد:دامنه تحریم های فلزات ایران با هدف برنامه های موشکی ایران است.او تهدید کرده آمریکا کسانی را که با ایران در این حوزه تجارت داشته باشند مجازات می کند.

لینک منبع: تحریم تجارت ۲۲ فلز با ایران – نیوز

https://www.news.ir/131632/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DB%B2%DB%B2-%D9%81%D9%84%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/

خبر اقتصادی