تاثیر خطرناک بحران کرونا بر تغذیه ایرانیان – نیوزبازتاب خبر news.ir

تاثیر خطرناک بحران کرونا بر تغذیه ایرانیان

اقتصادنیوز: بعد از گذشت چند ماه از شیوع بیماری کووید۱۹ در کشور، تاثیر کمبود مواد مغذی و برخی ویتامین ها بر ابتلا به ویروس کرونا برای بسیاری از متخصصان حوزه تغذیه مسجل شده است.

لینک منبع: تاثیر خطرناک بحران کرونا بر تغذیه ایرانیان – نیوز

https://www.news.ir/210312/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7/

خبر اقتصادی