بیکاران آمریکایی از ۵۴ میلیون نفر بیشتر شدند – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از  راشاتودی، تعداد افراد جدیدی که در آمریکا در هفته منتهی به اول آگوست درخواست بیمه بیکاری کردند، ۱٫۱۸۶ میلیون دیگر افزایش یافت.

این رقم از ۱٫۴۳۴ میلیون نفر هفته پیش از آن کمتر است اما بیستمین هفته متوالی است که آمریکایی هایی که درخواست مزیت های بیکاری می کنند از یک میلیون نفر بیشتر هستند.

بیش از ۵۴ میلیون آمریکایی از هفته منتهی به ۲۰ ماه مارس تاکنون درخواست دریافت مزیت های بیکاری را پر کرده اند.

اوج درخواست ها در نیمه ماه می بود که به ۲۵ میلیون نفر رسید که این رقم بیش از دو برابر اوج درخواست مزیت های بیکاری پیش از شیوع کرونا بود. اوج درخواست مزیت های بیکاری پیش از شیوع کرونا در سال ۲۰۰۹ رخ داد که رقم آن به ۶٫۶ میلیون نفر رسید.

لینک منبع: بیکاران آمریکایی از ۵۴ میلیون نفر بیشتر شدند – نیوز

https://www.news.ir/140574/%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B5%DB%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA/

خبر اقتصادی