بیمه در ایران شوخی است /توقف فروش دلار در صرافی ها /بازداشت ۱۹ اخلالگر بازار ارز /پیشخوان – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش افکارنیوز،

مهمترین تیتر‌های  روزنامه‌های اقتصادی  سه شنبه ۷ مردادماه به بیان مسائلی همچون رکورد طلایی طلا، چاپ دوباره پول ملی دلار را گران می کند، حجم نقدینگی از ۲۶۵۷ هزار میلیارد تومان گذشت، بازداشت ۱۹ اخلالگر بازار ارز ، می پردازد.

اخبار اقتصادی- همچنین بورس در محاصره سفته بازان، توقف فروش دلار در صرافی ها، ۲ میلیون مستاجر نیازمند حمایت، افزایش ۳۰ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی، آدرس غلط خانه های خالی، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۷ مردادماه به شرح زیر است:

چاپ دوباره پول ملی، دلار را گران می کند/ بورس در محاصره سفته بازان/ ۲ میلیون مستاجر نیازمند حمایت/ رکورد طلایی طلا

چاپ دوباره پول ملی، دلار را گران می کند/ بورس در محاصره سفته بازان/ ۲ میلیون مستاجر نیازمند حمایت/ رکورد طلایی طلا

چاپ دوباره پول ملی، دلار را گران می کند/ بورس در محاصره سفته بازان/ ۲ میلیون مستاجر نیازمند حمایت/ رکورد طلایی طلا

چاپ دوباره پول ملی، دلار را گران می کند/ بورس در محاصره سفته بازان/ ۲ میلیون مستاجر نیازمند حمایت/ رکورد طلایی طلا

چاپ دوباره پول ملی، دلار را گران می کند/ بورس در محاصره سفته بازان/ ۲ میلیون مستاجر نیازمند حمایت/ رکورد طلایی طلا

چاپ دوباره پول ملی، دلار را گران می کند/ بورس در محاصره سفته بازان/ ۲ میلیون مستاجر نیازمند حمایت/ رکورد طلایی طلا

چاپ دوباره پول ملی، دلار را گران می کند/ بورس در محاصره سفته بازان/ ۲ میلیون مستاجر نیازمند حمایت/ رکورد طلایی طلا

چاپ دوباره پول ملی، دلار را گران می کند/ بورس در محاصره سفته بازان/ ۲ میلیون مستاجر نیازمند حمایت/ رکورد طلایی طلا

چاپ دوباره پول ملی، دلار را گران می کند/ بورس در محاصره سفته بازان/ ۲ میلیون مستاجر نیازمند حمایت/ رکورد طلایی طلا

چاپ دوباره پول ملی، دلار را گران می کند/ بورس در محاصره سفته بازان/ ۲ میلیون مستاجر نیازمند حمایت/ رکورد طلایی طلا

چاپ دوباره پول ملی، دلار را گران می کند/ بورس در محاصره سفته بازان/ ۲ میلیون مستاجر نیازمند حمایت/ رکورد طلایی طلا

چاپ دوباره پول ملی، دلار را گران می کند/ بورس در محاصره سفته بازان/ ۲ میلیون مستاجر نیازمند حمایت/ رکورد طلایی طلا

لینک منبع: بیمه در ایران شوخی است /توقف فروش دلار در صرافی ها /بازداشت ۱۹ اخلالگر بازار ارز /پیشخوان – نیوز

https://www.news.ir/128027/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF/

خبر اقتصادی