بیشترین افت دلار آمریکا در یک دهه گذشته – نیوزبازتاب خبر news.ir

بیشترین افت دلار آمریکا در یک دهه گذشته

اقتصادنیوز: به دنبال تداوم شیوع گسترده ویروس کرونا، آشفتگی فضای سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و انتشار آمارهای منفی بی سابقه از رشد اقتصادی این کشور، دلار آمریکا بیشترین افت ارزش ماهانه در طی حدود یک دهه گذشته را تجربه کرد.

لینک منبع: بیشترین افت دلار آمریکا در یک دهه گذشته – نیوز

https://www.news.ir/132957/%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%87%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87/

خبر اقتصادی